Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3859/TCHQ-GSQL ngày 18/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng NK chuyển cửa khẩu

Số hiệu: 3859/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3859/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng NK chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần phát triển kinh tế Chu Lai
Tam Xuân 1 - Núi Thành - Quảng Nam

 

Trả lời công văn số 108-04/CV-CL ngày 10/8/2004 của Công ty cổ phần phát triển kt Chu Lai về thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu, Tổng cục có ý kiến như sau:

1- Luật Hải quan ra đời tạo sự thông thoáng về thủ tục hải quan nhưng Luật Hải quan không quy định doanh nghiệp được phép làm thủ tục hải quan tại bất cứ nơi nào miễn là thuận tiện cho việc kinh doanh của doanh nghiệp. Cách hiểu của Công ty là không đúng với tinh thần của Luật Hải quan.

2- Về đề nghị của Công ty nêu tại công văn số 108-04/CV-CL dẫn trên, Tổng cục Hải quan đã chuyển đề nghị của Công ty cho Cục Hải quan Hà Nội xem xét, giải quyết theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 145/2003/QĐ-BTC ngày 12/9/2003 và của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3441/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2004.

Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ các văn bản này để thực hiện và liên hệ với Cục Hải quan Hà Nội để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3859/TCHQ-GSQL ngày 18/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng NK chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40