Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3858/TCHQ-KTTT về truy thu thuế mặt hàng than xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3858/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 01/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3858/TCHQ-KTTT
V/v truy thu thuế mặt hàng than xuất khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam.
(95A, Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 798/HQQN-KTSTQ ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; công văn số 2515/TKV-KT ngày 11 tháng 5 năm 2009, số 2281/TKV-KT ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam, về truy thu thuế đối với mặt hàng than xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Phí thuế cẩu nổi:

- Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Trên cơ sở tham khảo Incoterm 2000.

Trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất không bao gồm phí vận tải quốc tế (F) và phí bảo hiểm quốc tế (I), theo đó trị giá tính thuế sẽ bao gồm tất cả các chi phí phát sinh trong việc đưa hàng lên tàu để xuất khẩu như chi phí vận tải nội địa, chi phí lưu kho, chi phí tại cảng, phí hoa hồng, phí dịch vụ, và các phí có liên quan trong quá trình đưa hàng lên tàu để xuất khẩu.

Vì vậy, phí thuê cẩu nổi sẽ phải cộng vào trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu.

2. Phí vận tải tới cửa khẩu xuất:

Căn cứ Phụ lục F01/BCKT-TCHQ kèm theo công văn 283/KTNN-TH ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Kiểm toán nhà nước, đơn giá vận chuyển (đã bao gồm VAT) hàng xuất khẩu từ cảng lẻ nội địa tới cửa khẩu xuất được dự tính là 26,379 VND/tấn. Tuy nhiên đơn giá này là đơn giá ước tính, vì vậy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ chứng từ, tài liệu cụ thể để xác minh cước phí vận tải áp dụng cho từng năm làm cơ sở cho việc truy thu thuế xuất khẩu mặt hàng than là đúng quy định.

Đơn giá cụ thể áp dụng cho từng lô hàng, năm xuất khẩu sẽ được xác định dựa trên các tài liệu xác minh thực tế.

3. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan:

- Đối với các hành vi vi phạm diễn ra trong thời điểm Nghị định 100/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 100/2004/NĐ-CP.

- Đối với các hành vi vi phạm diễn ra trong thời điểm Nghị định 97/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì áp dụng quy định tại Nghị định 97/2007/NĐ-CP, theo đó nếu kết quả kiểm tra có đủ căn cứ xác định doanh nghiệp có hành vi khai sai thì xử phạt theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Ngọc Túc (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3858/TCHQ-KTTT về truy thu thuế mặt hàng than xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78