Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3857/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3857/TCHQ-GSQL
V/v:Thủ tục Hải quan tại Khu
TM-CN thuộc khu kinh tế Mộc bài

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2005

Kính gửi : Cục hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 114/CHQTN-NV ngày 27/7/2005 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc hướng dẫn thủ tục Hải quan tại Khu TM-CN thuộc Khu kinh tế Mộc Bài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Các quy định về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ nước ngoài, từ nội địa, ra, vào Khu TM-CN thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, bao gồm cả đối tượng là khách du lịch trong nước và nước ngoài, đã được quy định rõ tại Điều 7 của Quyết định số 144/2004/QĐ-TTg ngày 12/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ và tại Điều 4, phần II, Thông tư số 08/2005/TT-BTC ngày 26/1/2005 của Bộ Tài chính.

2. Về thủ tục hải quan đối với khách là cư dân Campuchia đã được quy định rõ tại Quyết định 252/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNNPTNT-BYT-BTS-NHNN ngày 17/8/2004 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hóa qua biên giới với các nước có chung biên giới.

3. Việc quản lý Hải quan, thanh khoản hồ sơ Hải quan tại Khu TM-CN Mộc Bài yêu cầu thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

4. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Tây Ninh tổ chức nghiên cứu kỹ các văn bản quy định của Chính phủ, của Bộ, hướng dẫn của Bộ, của ngành để thực hiện.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan Tây Ninh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GQ (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3857/TCHQ-GSQL ngày 21/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục Hải quan tại Khu TM-CN thuộc Khu kinh tế Mộc Bài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.580

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!