Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3848TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3848 TCT/PCCS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1176 CT-TT&HT ngày 13/8/2004 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế đối với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Đồng Tháp (Domesco) xuất hàng hoá thuốc tân dược sang Lào nếu có hợp đồng kinh tế bán hàng cho Công ty Medé cal Services của Lào, có tờ khai hải quan xuất khẩu, có thanh toán qua ngân hàng của Công ty Lào Medé cal Services chuyển trả tiền cho Công ty xuất nhập khẩu y tế Đồng Tháp, có hóa đơn GTGT bán hàng hoá theo đúng hướng dẫn tại 1d Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

2. Căn cứ vào hướng dẫn tại Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí trả cho công ty Medé cal Services của Lào như: thuế nhập khẩu, chi phí lưu kho... liên quan đến tiêu thụ hàng hoá được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. Căn cứ để tính vào chi phí hợp lý là chứng từ đã thanh toán theo yêu cầu của Công ty Lào Medé cal Services phù hợp với hợp đồng kinh tế đã ký giữa Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Đồng Tháp (Domesco) với Công ty Medé cal Services của Lào.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3848 TCT/PCCS ngày 19/11/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!