Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3843/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn việc xác định trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3843/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3843/TCHQ-KTTT
V/v Hướng dẫn việc xác định trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Estee Lauder Việt Nam
Royal Centre, 235 Nguyễn Văn Cừ - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 18/6/2009 của Công ty TNHH Estee Lauder Việt Nam (EL Việt Nam) về việc hướng dẫn việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Qua xem xét công văn của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm vào Việt Nam phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm.

2. Về trị giá tính thuế: Theo trình bày tại công văn này thì EL Việt Nam và EL Singapore có mối quan hệ đặc biệt (đều là công ty con 100% sở hữu của Tập đoàn Estee Lauder International Inc) và giá mua bán bị chi phối. Do vậy, không đủ điều kiện để xác định trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch. Trị giá tính thuế trong trường hợp này được xác định theo trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá theo quy định từ Điều 8 đến Điều 12 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, từ mục II đến mục VI phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Estee Lauder Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,  KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3843/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn việc xác định trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.113

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227