Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3837/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3837/TCHQ-KTTT
V/v: truy thu thuế nhập khẩu tấm polycarbonate

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

- Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Ninh
(Số nhà 38 Lý Nam Đế, Hà Nội)
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 40/CV-CN ngày 06/09/2005 của Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Ninh tại Hà Nội đề nghị miễn truy thu thuế nhập khẩu đối với 02 lô hàng tấm polycarbonate nhập khẩu thuộc các tờ khai hải quan số 357/NK/KD/KV3 ngày 13/01/2004 và số 2340/NK/KD/KV3 ngày 08/4/2004 tại Cục Hải quan TP.Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1.2 Mục II Phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp đối tượng nộp thuế nhầm lẫn trong kê khai hàng hóa xuất nhập khẩu thì phải truy thu tiền thuế trong thời hạn một năm trở về trước, kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đến ngày phát hiện có sự nhầm lẫn đó.

Theo trình bày của Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Ninh tại Hà Nội thì việc Công ty khai báo mặt hàng tấm polycarbonate nhập khẩu thuộc mã số 392061.00 là căn cứ vào Thông báo số 3496/TCHQ/PTPLMB ngày 22/7/2003 của Trung tâm PTPL Miền Bắc và các quyết định truy thu thuế đối với 02 lô hàng nói trên đã quá một năm (kể từ ngày đăng ký tờ khai đến ngày Cục Hải quan TP. Hải Phòng ra quyết định truy thu).

Mặt khác, ngày 16/9/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3783/TCHQ-GSQL hướng dẫn phân loại hàng hóa và thời hạn tính lại thuế mặt hàng tấm polycarbonate.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3783/TCHQ-GSQL , kiểm tra hồ sơ gốc 02 lô hàng nói trên và các tài liệu có liên quan, nếu sự việc đúng như trình bày của Công ty và có nguyên nhân khách quan do kết quả phân tích, phân loại hàng hóa thì thực hiện theo quy định tại Điểm 1.2 Mục II Phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC dẫn trên.

Trong khi chờ kết quả xác minh, giải quyết của Cục Hải quan TP.Hải Phòng, Tổng cục Hải quan đồng ý không thực hiện cưỡng chế xuất nhập khẩu đối với Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Ninh tại Hà Nội, với điều kiện:

- Công ty không có số nợ thuế quá hạn nào khác.

- Đối với các lô hàng mới phát sinh, Công ty phải thực hiện nộp thuế theo đúng quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp Công ty vi phạm một trong các điều kiện trên thì sẽ bị tiếp tục cưỡng chế xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Ninh tại Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (5 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3837/TCHQ-KTTT ngày 20/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế nhập khẩu tấm polycarbonate

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.544

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!