Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3834/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 27/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3834/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005


Kính gửi Văn phòng đại diện công ty Sidel Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Về nội dung câu hỏi của Văn phòng đại diện (VPĐD) Công ty Sidel Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Khi thay đổi trưởng văn phòng đại diện, chúng tôi kê khai, đăng ký thuế cho trưởng VPĐD Sidel tại Cục thuế Hồ Chi Minh với mức thu nhập được kê khai là 0 USD (không có lương và bất kỳ thu nhập nào cho chức vụ này theo thư bổ nhiệm của Công ty Sidel Pháp). Tuy nhiên Cục thuế không chấp nhận mức kê khai này và yêu cầu phải kê khai ở mức thu nhập là 500 USD/tháng và kiên quyết không nhận hồ sơ của chúng tôi vì cho là chưa hợp lệ. Tuy nhiên khi được hỏi cơ sở pháp lý cho vấn đề này, cán bộ thuế cho rằng đây là quy định chung mà không đưa ra được bất kỳ văn bản nào quy định. Chúng tôi được biết hiện nay có rất nhiều VPĐD gặp tình trạng như vậy.

Trả lời:

Theo trình bày của VPĐD Công ty Sidel nêu trên thì trưởng VPĐD có chức vụ làm việc mà không có lương và bất kỳ thu nhập nào là vấn đề không thể có đối với nền kinh tế thị trường.

Ngoài ra, theo quy định về việc cấp giấy phép hoạt động cho một VPĐD tại Việt Nam thì: VPĐD phải có Quyết định bổ nhiệm trưởng VPĐD và có hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định tiền lương. Vì vậy trong khi cá nhân người nước ngoài chưa cung cấp đầy đủ HĐLĐ thì việc ấn định thu nhập chịu thuế để tạm tính thuế TNCN của cơ quan thuế là phù hợp với quy định về thuế TNCN.

Căn cứ vào điểm 4.2.2, mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì:

Người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam phải kê khai thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam để thực hiện nộp thuế cho Nhà nước Việt Nam. Trường hợp trong năm tính thuế có thu nhập phát sinh tại nước ngoài và đã nộp thuế tại nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Mặt khác, Việt Nam đã ký 44 Hiệp định tránh đánh thuế trùng với các nước. Vì vậy, trường hợp ông trưởng VPĐD Công ty Sidel là đối tượng cư trú tại Việt Nam đã nộp thuế thu nhập tại Việt Nam và ông là đối tượng của nước ký Hiệp định thì sẽ không phải nộp thuế tại nước ngoài theo quy định của Hiệp định ký kết.

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng đại diện Công ty Sidel Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3834/TCT-TNCN ngày 27/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.884

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!