Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3832/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3832/TCHQ-KTTT
V/v:giá xe máy nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan tỉnh Nghệ An

Qua kiểm tra thông tin trên mạng GTT 22 thì hiện nay tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng xe máy với mức giá khai báo rất thấp, thấp hơn nhiều so với mức giá khai báo của mặt hàng giống hệt tại các địa phương khác (đặc biệt là đối với mặt hàng xe máy Honda SH 125; 150; 125i; 150i; Honda Hylan 125, 150).

Tổng cục Hải quan yêu cầu đồng chí Cục trưởng cục Hải quan tỉnh Nghệ An kiểm tra và chấn chỉnh ngay công tác xác định trị giá tại địa phương (đặc biệt là công tác xác định giá đối với mặt hàng xe máy). Thực hiện xác định lại trị giá tính thuế đối với các lô hàng xe máy nhập khẩu khai báo trị giá thấp theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính và các công văn số 913/TCHQ-KTTT, 914/TCHQ-KTTT ngày 11/03/2005, số 1015/TCHQ-KTTT ngày 18/03/2005 của Tổng cục Hải quan. Báo cáo kết quả xác định lại trí giá tính thuế đối với mặt hàng xe máy về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/10/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3832/TCHQ-KTTT ngày 20/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giá xe máy nhập khẩu.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!