Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3821/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu vật tư để xây dựng máy chính trong dây chuyền đồng bộ để tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3821/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3821/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu vật tư để xây dựng máy chính trong dây chuyền đồng bộ để tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Dương Giang
(Đ/c: Xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình)

 

Trả lời công văn số 36/CVCT ngày 16/6/2009 của Công ty TNHH Dương Giang về đề nghị cho biết vật tư, thiết bị nhập khẩu để xây dựng máy chính (lò nung) trong dây chuyền thiết bị đồng bộ có được xác định là thiết bị đồng bộ trong dây chuyền công nghệ không?, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2.1.1.3 b, khoản 2, Phần B, Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính về tập hợp các máy móc được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính, theo đó máy chính phải là máy được nhập khẩu.

Như vậy, trường hợp trên, Công ty nhập khẩu vật tư, thiết bị là gạch, vữa chịu lửa để xây dựng lò nung (là máy chính trong dây chuyền công nghệ) là không phù hợp với nguyên tắc phân loại nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Thanh Hóa (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Hoàng Việt Cường  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3821/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu vật tư để xây dựng máy chính trong dây chuyền đồng bộ để tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.039
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.208.185