Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3805/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc tờ khai nợ thuế, được mang hàng về bảo quản nhưng chưa thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3805/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3805/TCHQ-TXNK
V/v mang hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1323/HQHCM-TXNK ngày 8/5/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc tờ khai nợ thuế, được mang hàng về bảo quản nhưng chưa thông quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu quy định: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

- Khoản 1 Điều 47 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: “1. Tiền thuế chưa nộp của hàng hóa đã được thông quan hoặc giải phóng hàng là tiền thuế nợ.”

Theo quy định trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty CP Lime Logistics đăng ký 03 tờ khai nhập khẩu ngày 30/3/2016, nếu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác định trong thời gian đưa hàng về bảo quản, hàng hóa chưa thông quan, vẫn còn đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan thì chưa coi là Công ty có nợ thuế. Vì vậy, phải xử lý, điều chỉnh trên hệ thống về tình trạng nợ thuế theo đúng quy định, dừng việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với tin thuế các lô hàng nêu trên của Công ty CP Lime Logistics.

Đ đảm bảo công tác quản lý hải quan, tránh việc thất thoát thuế, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm giám sát hải quan đối với lô hàng mang về bảo quản thuộc 03 tờ khai của Công ty CP Lime Logistics.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và chỉ đạo thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3805/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc tờ khai nợ thuế, được mang hàng về bảo quản nhưng chưa thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


461

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85