Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3804/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng của Cục Hải quan Hải Phòng

Số hiệu: 3804/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3804/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan Hải Phòng

Sau khi xem xét số liệu tại báo cáo nhanh ngày 11/8/2006 về giá tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng của Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan nhận thấy:

Giá xác định của một số xe ô tô chưa phù hợp với mặt bằng chung của các địa phương đã áp dụng đối với xe cùng chủng loại. Ví dụ:

1. Xe ô tô Mercedes Benz S500 sản xuất năm 2001, xác định giá: 20.700 USD/chiếc.

- Theo giá chào bán (giá Invoi dealer 2006) là: 80.000 USD/chiếc, nếu theo cách xác định giá đối với loại xe ô tô đã qua sử dụng tại công văn số 2648/TB-TCHQ ngày 16/6/2006 thì giá thấp nhất cũng phải là: 32.000 USD/chiếc.

2. Hai chiếc ô tô du lịch 05 chỗ hiệu HYUNDAI VERNA dung tích 1.341cc, sản xuất 2001, xác định giá là: 1950 USD và 2000 USD/chiếc.

- Theo báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng giá Internet là: 5.269 USD/chiếc, nếu trừ chiết khấu giao dịch 20% như hướng dẫn thì giá Khoảng 4.000 USD/chiếc.

Căn cứ các nguyên tắc quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan; Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng xem xét lại việc xây dựng giá nêu trên, nghiêm túc chấp hành các nguyên tắc đã quy định để xác định giá, rút kinh nghiệm cho các trường hợp tiếp theo, tránh để xảy ra tình trạng trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng được biết và có báo cáo cụ thể việc này.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3804/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng của Cục Hải quan Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41