Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3803/GSQL-GQ2 2018 bán phế liệu phế phẩm của hợp đồng gia công vào nội địa

Số hiệu: 3803/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 23/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3803/GSQL-GQ2
V/v bán phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công vào nội địa

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH may Texhong Thái Bình.
(KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Trả lời công văn số 277/CV-XNK ngày 30/10/2018 của Công ty TNHH may Texhong Thái Bình về vướng mắc khi bán tiêu thụ nội địa phế liệu, phế phẩm của hoạt động gia công, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày thì máy móc, thiết bị thuê, mượn theo hp đng; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu, phế thải được xử lý theo thỏa thuận của hợp đồng gia công nhưng phải phù hợp với luật pháp Việt Nam.

Như vậy, khi kê khai nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm bán vào thị trường nội địa của hoạt động gia công đề nghị Công ty căn cứ thỏa thuận của hợp đồng gia công và pháp luật về quản lý chất thải, phế liệu tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn có liên quan để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh liên quan đến chính sách quản lý chuyên ngành, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan quản lý chuyên ngành để được xem xét, giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH may Texhong Thái Bình biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3803/GSQL-GQ2 ngày 23/11/2018 về bán phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.113

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!