Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3801/GSQL-GQ4 2018 vướng mắc C/O mẫu AANZ

Số hiệu: 3801/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 23/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3801/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu AANZ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam (CADIVI).
(Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 5177/CV-KCCU v/v liên quan đến C/O form AANZ của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Đối với các C/O mẫu AANZ được cấp trong trường hợp hóa đơn bán hàng được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba:

Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di lân được nội luật hóa tại Thông tư số 31/2015/TT-BTC ngày 24/9/2015 của Bộ Công Thương, theo đó các nội dung liên quan đến C/O mẫu AANZ được cấp trong trường hợp hóa đơn, bán hàng được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu đại diện cho công ty đó được quy định tại Điều 22 và phụ lục V_A Thông tư này (điểm 8, điểm 9).

Vì vậy, C/O trong trường hợp hóa đơn do bên thứ ba phát hành không thể hiện số hóa đơn của nhà sản xuất/nhà xuất khẩu trên ô số 10 là không phù hợp.

2/ Đối với các C/O mới được cấp thay thế các C/O có lỗi:

Do thủ tục kiểm tra xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do Asean - Úc - Niu Di Lân không quy định về việc cấp lại, do vậy để có cơ sở xem xét chấp nhận, Tổng cục Hải quan cần tiến hành xác minh tính xác thực của các C/O này với cơ quan cấp C/O.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả li để Công ty được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục KTSTQ (để biết)
;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3801/GSQL-GQ4 ngày 23/11/2018 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.412

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!