Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 380/XNK-TMQT năm 2013 tạm nhập tái xuất thiết bị viễn thông do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 380/XNK-TMQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 05/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/XNK-TMQT
V/v tạm nhập tái xuất thiết bị viễn thông

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Một Thành Viên Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam
(Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 2161/VISHIPEL-DVKH ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Công ty TNHH Một thành viên Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam về việc tạm nhập tái xuất thiết bị viễn thông,

Căn cứ công văn số 1084/CVT-CL ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam tạm nhập tái xuất hàng hóa viễn thông để nghiên cứu sản phẩm tại Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Một thành viên Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam được tạm nhập tái xuất hàng hóa viễn thông, mới 100%, để nghiên cứu sản phẩm tại Việt Nam theo thỏa thuận ngày 24 tháng 6 năm 2013 ký giữa Astrium Services Business Communications AS và Công ty TNHH Một thành viên Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam, chi tiết như sau:

STT

Mặt hàng

Ký hiệu

Số lượng

1

Thiết bị thu phát vệ tinh dùng cho tàu biển

V100GX

1

2

Bộ định tuyến tín hiệu

Vizada Xchange

1

3

Bộ định tuyến vệ tinh

Evolution X5

1

4

Bộ định tuyến

Cisco 881

1

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Cảng Hải Phòng.

3. Công ty bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu của Cục Viễn Thông tại công văn số 1084/CVT-CL về việc xin ý kiến của Cục Tần số vô tuyến điện trường hợp Công ty mở máy phát sóng trong thời gian nghiên cứu sản phẩm.

4. Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất. Trường hợp đưa vào thị trường nội địa để sử dụng, tiêu thụ phải được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Văn bản có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Viễn thông;
- Lưu: VT, TMQT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 380/XNK-TMQT năm 2013 tạm nhập tái xuất thiết bị viễn thông do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.478
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127