Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 38/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế điện thoại NK

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh 

 

Trả lời công văn số 4167/HQTP.TGTT ngày 05/12/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc khấu trừ chi phí quảng cáo, khuyến mại khi xác định giá tính thuế theo phương pháp 6, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại hồ sơ tham vấn đối với lô hàng 23798/NKĐ/SB ngày 19/11/2004; số: 25286/NKD/SB ngày 07/12/2004; số: 24397/NKD/SB ngày 26/11/2004, nếu có đủ cơ sở để bác bỏ trị giá khai báo thì tiến hành xác định lại giá tính thuế theo trình tự các phương pháp xác định giá tính thuế quy định tại thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003. Trường hợp không đủ các thông tin dữ liệu đã xác định giá theo phương pháp 2, phương pháp 3, phương pháp 4 thì xác định theo phương pháp 6.

Khi xác định giá tính thuế theo phương pháp 6, cần tổng hợp, phân tích các thông tin có sẵn để xác định mức giá phù hợp, lưu ý chi phí quảng cáo, khuyến mại được phân bổ theo doanh số trong kỳ báo cáo kế toán cho tất cả các mặt hàng trong toàn bộ lô hàng nhập khẩu, không tính riêng cho một loại model nào. Mặc khác, các chi phí quảng cáo, khuyến mại chỉ được khấu trừ khi các chi phí này phù hợp với nguyên tắc kế toán và được cơ quan thuế nội địa chấp nhận khi quyết toán thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 38/TCHQ-KTTT ngày 05/01/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc khấu trừ chi phí quảng cáo, khuyến mại khi xác định giá tính thuế theo phương pháp 6

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.775

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!