Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 38/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế linh kiện máy vi tính NK

Số hiệu: 38/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 03/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế linh kiện máy vi tính NK

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vân
(150Ter Bùi Thị Xuân - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 0711/KNHQ ngày 07/11/2006 của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vân khiếu nại việc áp giá tính thuế đối với mặt hàng linh kiện máy tính nhập khẩu tại tờ khai số 9147/NKD/SB ngày 29/5/2003.

Về vấn đề này, qua xem xét hồ sơ khiếu nại của doanh nghiệp và nội dung giải quyết khiếu nại của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 3995/HQTP.GTT ngày 12/10/2006, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh làm việc trực tiếp với doanh nghiệp. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vân biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 38/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế linh kiện máy vi tính NK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.107
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6