Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3794/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện để nhằm ngăn chặn việc sử dụng C/O mẫu D giả cấp cho hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN

Số hiệu: 3794/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 21/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3794/TCHQ-GSQL
V/v: xử lý một số lô hàng  điện tử NK từ Thái Lan

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5046/TCHQ-GSQL ngày 29/11/2005 đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện để nhằm ngăn chặn việc sử dụng C/O mẫu D giả cấp cho hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN.

Theo thông báo của Bộ Thương mại tại công văn số 1537/BTM-XNK ngày 13/03/2006, căn cứ kết quả kiểm tra thực tế của đoàn kiểm tra liên ngành Thương mại - Hải quan - Quản lý thị trường tại một số cửa khẩu biên giới với Lào thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh, C/O mẫu D của các lô hàng tivi nhãn hiệu SONY và tủ lạnh nhãn hiệu MITSUBISHI nhập khẩu từ Thái Lan không phải là C/O bị làm giả, nhưng Phòng cấp C/O Noọng Khai của Thái Lan đã cấp không đúng quy định của luật pháp Thái Lan (tại ô số 8 trên C/O có đánh dấu "X", thể hiện hàm lượng ASEAN của sản phẩm đạt 100% trong khi sản phẩm thực tế không thể đạt tiêu chuẩn như vậy). Cho nên các lô hàng này không được hưởng ưu đãi CEPT.

Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

- Tiến hành ngay việc truy thu thuế theo quy định đối với các lô hàng tivi nhãn hiệu SONY và tủ lạnh nhãn hiệu MITSUBISHI nhập khẩu từ Thái Lan có C/O mẫu D do Phòng cấp giấy chứng nhận xuất xứ Noọng Khai cấp và và tại ô số 8 của C/O (tiêu chí hàm lượng quốc gia hoặc khu vực) có đánh dấu "X", đã làm thủ tục hải quan từ ngày 01/01/2004 trở lại đây.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 14/2006/TT-BTC ngày 28/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất CEPT và công văn số 5046/TCHQ-GSQL ngày 29/11/2005 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KTTT, Cục KTSTQ, ĐTCBL (để phối hợp)
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3794/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện để nhằm ngăn chặn việc sử dụng C/O mẫu D giả cấp cho hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.111
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216