Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 379/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mã HS mặt hàng “Hemoclin tube 37g” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 379/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 16/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng Hemoclin

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Chăm sóc Khỏe và Đẹp Việt Nam.
(Đ/c: 40/19 Đường Bàu Cát 2, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08 ngày 15/08/2018 và số 09 ngày 11/12/2018 của Công ty TNHH Chăm sóc Khỏe và Đẹp Việt Nam đề nghị xác định và phân loại mã HS mặt hàng “Hemoclin tube 37g”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan chưa nhận được ý kiến phản hồi của Ủy ban HS - Tổ chức Hải quan thế giới về việc phân loại mặt hàng “Hemoclin tube 37g” và ngày 07/01/2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục có thư đề nghị Ban thư ký Ủy ban HS - Tổ chức Hải quan thế giới sớm có ý kiến về việc phân loại mặt hàng trên. Do vậy, khi có ý kiến phân loại của Ủy ban HS - Tổ chức Hải quan thế giới, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu, xem xét việc phân loại mặt hàng trên và trả lời Công ty theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Chăm sóc Khỏe và Đẹp Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để phối h
p);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

TL.TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 379/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mã HS mặt hàng “Hemoclin tube 37g” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.879

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78