Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3786/TCHQ-TXNK năm 2017 về giá tính thuế mặt hàng than do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3786/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3786/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế mặt hàng than.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đối với nội dung vướng mắc về trị giá đối với mặt hàng than xuất khẩu, nhập khẩu bị giảm giá do yếu tố thay đổi chất lượng hàng thực xuất, thực nhập. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan: thì trị giá hải quan là giá tạm tính do người khai hải quan khai báo trên cơ sở chứng từ, tài liệu liên quan và có sẵn tại thời điểm xác định trị giá. Khi có giá chính thức, trị giá hải quan được xác định theo phương pháp xác định trị giá quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Điều kiện để chấp nhận thời điểm có giá chính thức: Thời điểm có giá chính thức được chấp nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

(1) Hợp đồng mua bán hàng hóa có thỏa thuận về thời điểm có giá chính thức phù hợp với ngành hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo thông lệ quốc tế;

(2) Thời điểm có giá thực tế phù hợp với thời điểm có giá chính thức theo thỏa thuận ghi trên Hợp đồng;

(3) Giá chính thức phù hợp với giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo chứng từ thanh toán.

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và đối chiếu với các quy định nêu trên thì: Mặt hàng than xuất khẩu, nhập khẩu là mặt hàng rời, chất lượng hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chất bốc, độ tro, nhiệt lượng, hàm lượng lưu huỳnh... đồng thời trong hợp đồng mua bán có thỏa thuận về khoản điều chỉnh giá, theo đó đơn giá phụ thuộc vào chỉ tiêu nhiệt lượng, chất bốc, độ tro theo chứng thư giám định chất lượng tại cảng xếp hàng. Do vậy, tại thời điểm làm thủ tục hải quan chỉ có giá tạm tính ghi trên hợp đồng, giá chính thức được xác định sau khi có kết quả giám định.

Đối với trường hợp này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Trường hợp đơn giá hàng hóa đã được thỏa thuận trước nhưng giá thanh toán phụ thuộc vào chất lượng hàng hóa như: chỉ tiêu nhiệt lượng, chất bốc, độ tro... theo chứng thư giám định và được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán thì khi thực hiện làm thủ tục hải quan doanh nghiệp khai báo theo giá tạm tính ghi trên hợp đồng và khai báo điều chỉnh đơn giá sau khi có giá chính thức (thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính). Cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra trị giá khai báo của doanh nghiệp theo đúng quy định tại Điều 21 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (đ
thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-TGHQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3786/TCHQ-TXNK năm 2017 về giá tính thuế mặt hàng than do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


436

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114