Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3784/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu tạo tài sản cố định

Số hiệu: 3784/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3784/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK PTVT nhập khẩu
tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 0578/HQĐN-NV ngày 12/5/2006 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc xử lý thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 57, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, thì thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và phương tiện vận tải chuyên dùng để đưa đón công nhân (ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên, phương tiện thủy) được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với phương tiện vận tải chuyên dùng quy định chi Tiết tại Điểm 3, Mục I, Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP. Trước ngày 01/1/2006, việc miễn thuế nhập khẩu chưa gắn vào Danh Mục HS và chưa thống nhất giữa các cơ quan nhà nước.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 928/TCHQ-KTTT ngày 09/3/2006 hướng dẫn xe tải 01 tấn dùng để vận chuyển hàng hóa trong và ngoài doanh nghiệp thì không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu. Ngày 17/4/2006, Bộ Thương mại có công văn số 2337/TM-KHĐT gửi Tổng cục Hải quan về việc đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét và căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu (phương tiện vận tải chuyên dùng được quy định chi Tiết tại Điểm 3, Mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên). Tổng cục Hải quan đã làm việc với các Vụ có liên quan của Bộ Tài chính và Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Để xử lý thống nhất, từ ngày 31/12/2005 trở về trước xe tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ, thuộc Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do cơ quan có thẩm quyền cấp, thì Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện miễn thuế theo Danh Mục đó.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết, thực hiện./.



Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3784/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.160
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213