Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3780/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về thủ tục Hải quan của các doanh nghiệp chế xuất

Số hiệu: 3780/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Trọng Hùng
Ngày ban hành: 06/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3780/TCHQ-GSQL
V/v  vướng mắc về thủ tục hải quan của các doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội , ngày 06 tháng 8 năm 2003

 

CÔNG VĂN

BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3780/TCHQ-GSQL NGÀY 06 THÁNG 08 NĂM 2003 VỀ VIỆC VƯỚNG MẮC VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 0816/HQĐN ngày 24/7/2003 của Cục Hải quan Tỉnh Đồng Nai, báo cáo một số vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hoá của các doanh nghiệp chế xuất. Để thống nhất việc quản lý hải quan đối với vấn đề này, Tổng cục tạm thời hướng dẫn như sau:

1. Về đăng ký tờ khai đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu sản phẩm gia công, sản phẩm sản xuất xuất khẩu cho doanh nghiệp chế xuất. Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại Công văn số 3706/TCHQ-GSQL ngày 01/8/2003.

2. Về quản lý nguyên phụ liệu nhập sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất:

- Trường hợp các doanh nghiệp chế xuất nằm trong KCX và các doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài KCX nhưng có tường rào bao quanh và có Hải quan giám sát thì Hải quan làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn hiện hành mà không phân biệt theo loại hình.

- Trường hợp các doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài KCX, không có Hải quan giám sát. Việc quản lý thực hiện theo quy định đối với loại hình nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu trừ việc áp dụng chính sách thuế doanh nghiệp chế xuất được hưởng theo loại hình doanh nghiệp chế xuất.

3. Về gia công, trao đổi hàng hoá giữa các doanh nghiệp chế xuất:

- Đối với các doanh nghiệp chế xuất trong cùng một KCX, cùng nằm trong tường rào KCX, do đó, hải quan làm thủ tục bình thường theo quy định mà không phân biệt loại hình.

- Đối với các doanh nghiệp chế xuất không cùng KCX, Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất nhận gia công sẽ thực hiện việc đăng ký hợp đồng gia công và quản lý theo quy định đối với nhận gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài quy định tại Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan. Việc giao nhận hàng hoá được thực hiện như đối với hàng hoá doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu từ nước ngoài. Cơ quan Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu sẽ thực hiện như quy định đối với đơn vị hải quan ngoài cửa khẩu. Cơ quan hải quan nơi có hàng xuất khẩu thực hiện như đối với Hải quan cửa khẩu. Sau khi hoàn thành thủ tục Hải quan nơi có hàng hoá xuất khẩu lưu 01 bộ hồ sơ photo copy để theo dõi, xử lý sau này.

Tổng cục tạm thời hướng dẫn để hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới thay thế.

 

Nguyễn Trọng Hùng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3780/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về thủ tục Hải quan của các doanh nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058
DMCA.com Protection Status