Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3779/TCHQ-GSQL năm 2017 sử dụng xe ô tô đã tạm nhập khẩu miễn thuế của chuyên gia ODA do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3779/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3779/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng xe ô tô đã tạm nhập khẩu miễn thuế của chuyên gia ODA

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
- Bà Lisa Marie Josefin Kreibich
(địa chỉ: Dự án dạy nghề GIZ, tầng 2, nhà s 1, ngõ 17 ph Tạ Quang Bửu, Hà Nội).

Tổng cục Hải quan được đơn đề nghị ngày 12/01/2017 của bà Lisa Marie Josefin Kreibich - Chuyên gia ODA quốc tịch Đức và công văn số 1686/HQKH-NV ngày 30/12/2016 của Cục Hải quan Khánh Hòa (ông Vermeire Dominique Xavier Cecile Marie - quốc tịch Bỉ) về việc gia hạn thời hạn tạm nhập xe ô tô của chuyên gia ODA. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4422/VPCP-KTTH ngày 28/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ xác nhận Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội tại Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam ngày 8/3/2016 về thời gian làm việc của bà Lisa Marie Josefin Kreibich, quốc tịch Đức, chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA từ năm 2016 đến ngày 31/12/2018.

- Căn cứ xác nhận của UBND tỉnh Ninh Thuận tại Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam ngày 24/10/2016 về thời gian làm việc của ông Vermeire Dominique Xavier Cecile Marie, quốc tịch Bỉ, chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA từ ngày 15/11/2016 đến ngày 15/11/2017.

Bà Lisa Marie Josefin Kreibich được sử dụng chiếc xe ô tô đã tạm nhập theo Giấy phép tạm nhập khẩu ô tô số 89/TNK-ODA ngày 14/10/2014 do Cục Hải quan TP Hà Nội cấp và ông Vermeire Dominique Xavier Cecile Marie được sử dụng chiếc xe ô tô đã tạm nhập theo Giấy phép tạm nhập khẩu ô tô số 02/2015/NK-OTO/PMD ngày 18/8/2015 do Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa cấp trong thời gian làm việc tiếp theo tại Việt Nam theo Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam của Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội và UBND tỉnh Ninh Thuận nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên đ Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa và bà Lisa Marie Josefin Kreibich biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3779/TCHQ-GSQL năm 2017 sử dụng xe ô tô đã tạm nhập khẩu miễn thuế của chuyên gia ODA do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


304

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168