Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3771/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai báo hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 3771/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 22/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3771/GSQL-GQ1
V/v khai báo hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần kinh doanh và xuất nhập khẩu Quốc tế.
(Đ/c: J3, nhà khách Chính phủ La Thành, 218 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 08/HEB ngày 15/11/2018 của Công ty cổ phần kinh doanh và xuất nhập khẩu Quốc tế (Công ty HEB) về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 2 Điều 16 Thông tư số, 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trường hợp Công ty HEB (Việt Nam) mua hàng của Công ty A (nước ngoài) bán cho Công ty B (Việt Nam) đồng thời chỉ định Công ty B nhận hàng từ Công ty A thì Công ty B có thể trực tiếp hoặc thông qua đại lý hải quan để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo đúng quy định và được sử dụng hóa đơn do Công ty HEB phát hành để làm thủ tục. Khi Công ty B làm thủ tục hải quan thì các chỉ tiêu thông tin được khai báo như sau:

- Người xuất khẩu: là người gửi hàng từ nước ngoài (là Công ty A nếu Công ty A trực tiếp gửi hàng, là nhà cung cấp của Công ty A nếu nhà cung cấp của Công ty A trực tiếp gửi hàng) và phải được thể hiện trên các chứng từ giao nhận hàng hóa;

- Người nhập khẩu: là người nhận hàng ở Việt Nam (là Công ty B nếu công ty B trực tiếp nhận hàng);

- Về các chứng từ cần xuất trình trong bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC, trong đó thể hiện người nhận hàng là người thực sự nhận hàng ở Việt Nam.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phn kinh doanh và xuất nhập khẩu Quốc tế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng cục
(để theo dõi);
- Lưu: VT,GQ1 (3b).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3771/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai báo hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


363

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227