Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3762/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế nhập khẩu

Số hiệu: 3762/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3762/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Đ/c cục trưởng cục hải quan Bình Dương

Vừa qua Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến có khiếu nại về giá tính thuế sữa bột, Tổng cục Hải quan căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ và Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính đã trả lời cho công ty tại văn bản số 1029/TCHQ-KTTT ngày 15/3/2006; công văn số 1833/TCHQ-KTTT ngày 27/4/2006.

Đến nay, công ty lại cung cấp các thông tin khác với các thông tin trước đây đã cung cấp cho cơ quan hải quan. Để xử lý dứt điểm khiếu nại của công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị:

1. Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương chỉ đạo kiểm tra hoạt động của công ty, xác định đúng loại hình hoạt động (là đại lý bán hàng hay kinh doanh theo hình thức mua đứt bán đoạn) và bản chất của việc bù trừ tiền hàng để xác định giá tính thuế cho các lô hàng khiếu nại theo đúng nguyên tắc quy định tại Nghị định số 60/2002/NĐ-CP và Thông tư số 118/2003/TT-BTC.

2. Cùng công ty rút kinh nghiệm việc cung cấp chứng từ, tài liệu, thông tin cho cơ quan hải quan đúng bản chất sự việc.

Cục Hải quan Bình Dương giải quyết dứt điểm vụ việc và báo cáo Tổng cục Hải quan kết quả thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3762/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.188
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213