Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3762/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 06/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3762/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung ứng cho tàu biển đang vận chuyển khách quốc tế cao cấp tham quan du lịch Việt Nam theo đường biển.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TMDV Hàng Hải KTA Việt Nam
(52 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 6008/KTA ngày 14/06/2008 của Công ty TNHH TMDV Hàng hải KTA Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

I) Thủ tục hải quan đối với lô hàng cung ứng cho tàu biển đang vận chuyển khách quốc tế cao cấp thăm quan du lịch Việt Nam bằng đường biển theo Thư ủy quyền của đối tác nước ngoài, không có hợp đồng mua bán, không có hóa đơn thương mại thực hiện theo chế độ hàng hóa tạm nhập tái xuất phi mậu dịch, thủ tục cụ thể như sau:

1. Trách nhiệm của Công ty:

a) Ngoài các giấy tờ phải nộp, xuất trình theo quy định tại điểm III, mục 3, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, Công ty có trách nhiệm nộp bổ sung các giấy tờ sau:

- Thư ủy quyền về việc Công ty nhận và giao hàng cung ứng của đối tác nước ngoài (01 bản chính);

- Bản kê chi tiết hàng hóa cung ứng (01 bản chính).

b) Nộp hồ sơ hải quan cho Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục tạm nhập hàng cung ứng;

c) Tiếp nhận và xuất trình hàng cung ứng cho Hải quan;

d) Tiếp nhận hồ sơ hải quan và hàng cung ứng đã niêm phong hải quan từ Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục tạm nhập để chuyển cho Chi cục Hải quan nơi Công ty làm thủ tục tái xuất hàng cung ứng;

đ) Giao cho thuyền trưởng / chủ tàu / đại lý chủ tàu toàn bộ số hàng cung ứng đã tạm nhập;

e) Thanh khoản hồ sơ tại Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục tạm nhập hàng cung ứng;

2. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục tạm nhập hàng cung ứng:

- Thực hiện thủ tục tạm nhập hàng cung ứng theo quy định;

- Niêm phong hồ sơ hải quan gồm: tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (02 bản chính gồm bản Hải quan lưu và bản người khai hải quan lưu), bản kê chi tiết hàng hóa cung ứng (01 bản chính);

- Niêm phong hàng cung ứng;

- Giao hồ sơ hải quan, hàng cung ứng đã niêm phong hải quan cho Công ty;

- Tiếp nhận hồ sơ hải quan do Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục tái xuất hàng cung ứng chuyển trả.

- Thực hiện thanh khoản hồ sơ theo quy định.

3. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục tái xuất hàng cung ứng:

- Tiếp nhận hồ sơ hải quan và hàng cung ứng từ Công ty;

- Kiểm tra niêm phong hải quan;

- Thực hiện giám sát việc Công ty giao hàng cung ứng cho thuyền trưởng / chủ tàu / đại lý chủ tàu;

- Xác nhận việc tái xuất hàng cung ứng trên tờ khai hải quan và bản kê chi tiết hàng cung ứng;

- Niêm phong hồ sơ hải quan gồm: tờ khai bản Hải quan lưu và bản kê chi tiết hàng cung ứng;

- Chuyển hồ sơ hải quan đã niêm phong cho Chi cục Hải quan nơi gửi để thanh khoản hồ sơ.

4. Chính sách thuế:

Theo hướng dẫn tại điểm 4, mục I, phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu theo chế độ tạm nhập tái xuất phi mậu dịch để giao cho tàu biển đang vận chuyển khách quốc tế cao cấp thăm quan du lịch Việt Nam bằng đường biển thuộc đối tượng được hoàn thuế. Vì vậy, hàng hóa nhập khẩu trong thời hạn tạm nhập, tái xuất quy định không phải nộp thuế nhập khẩu; nếu quá thời hạn tạm nhập tái xuất thì phải nộp thuế nhập khẩu và sẽ được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ thực tế hàng xuất khẩu.

II) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là thực phẩm mua tại Việt Nam để cung ứng cho tàu biển và Công ty không có nhu cầu hoàn thuế GTGT đầu vào đối với số thực phẩm này:

Công ty thực hiện theo chế độ hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch, khi làm thủ tục Công ty không phải nộp hóa đơn mua bán.

III) Nội dung quy định trên thay thế nội dung quy định tại công văn số 2977/TCHQ-GSQL ngày 30/06/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3762/TCHQ-GSQL ngày 06/08/2008 về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung ứng cho tàu biển đang vận chuyển khách quốc tế cao cấp tham quan du lịch Việt Nam theo đường biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51