Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3761/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế số nợ thuế

Số hiệu: 3761/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3761/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế 

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

-Cục hải quan TP. Hải Phòng
-Công ty tnhh DV XNK  Nam Phương
 (P1C1  – TT Nam Đồng - Đống Đa – Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 64/CV ngày 10/08/2006 của Công ty TNHH DV XNK Nam Phương về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế số nợ thuế của các tờ khai 7502/NKD, 7503/NKD ngày 31/12/2004 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI – Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đây là số nợ thuế truy thu về mã số hàng hóa của lô hàng sữa bột MEIJI Công ty nhập khẩu với tổng số tiền là 952.466.145đ. Công ty cam kết sẽ nộp hết số thuế truy thu trên trước 31/12/2006, trong quý III năm 2006 Công ty sẽ nộp trước 400.000.000 đ, số còn lại nộp trong quý IV năm 2006.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ Tiết b Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan để Công ty TNHH DV XNK Nam Phương được làm thủ tục Hải quan đến 31/12/2006 với Điều kiện: Công ty không có nợ thuế cưỡng chế của các lô hàng khác.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng đôn đốc chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch nộp hết số nợ thuế nói trên của Công ty. Nếu Công ty không thực hiện theo đúng cam kết thì thực hiện cưỡng chế ngay.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH DV XNK Nam Phương biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3761/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế số nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112