Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3756/TCHQ-GSQL năm 2017 về nhập khẩu hàng để phục vụ công tác từ thiện do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3756/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3756/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu hàng để phục vụ công tác từ thiện

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Đại sứ Israel tại Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 490/LT-ƯĐMT ngày 16/05/2017 của Cục L tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao về đề nghị xem xét giải quyết thuận lợi cho Đại sứ quán Israel tại Hà Nội được nhập khẩu miễn thuế lô hàng gồm 100 chiếc xe lăn dành cho trẻ em phục vụ cho công tác từ thiện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì lô hàng 100 chiếc xe lăn dành cho trẻ em phục vụ cho công tác từ thiện của Đại sứ quán Israel không thuộc đối tượng miễn thuế.

2. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, để lô hàng trên được nhập khẩu miễn thuế thì đề nghị Đại sứ quán thông qua Bộ Ngoại giao Việt Nam để chuyển cho một cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách tiếp nhận lô hàng trên để phục vụ công tác từ thiện.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Đại sứ quán Israel tại Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục L
tân Nhà nước - Bộ NG (để phối hợp);
- Cục HQTP Hải Phòng (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3756/TCHQ-GSQL năm 2017 về nhập khẩu hàng để phục vụ công tác từ thiện do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


685

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146