Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3746/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục

Số hiệu: 3746/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 17/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3746/TCHQ-GSQL
V/v: Hướng dẫn thủ tục

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư & phát triển công nghệ sóng mới
 (Địa chỉ: B18 – Lô15 - Khu đô thị mới Định Công - Hà Nội)

Trả lời công văn số 83/HQ ngày 07/8/2006 của Quý Công ty đề nghị hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT khi doanh nghiệp nhập khẩu đồ chơi trẻ em, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài nếu Doanh nghiệp đáp ứng các Điều kiện quy định tại Điểm 2.8 Khoản 2 Mục II phần C Thông tư trên thì không phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Văn hóa - Thông tin, Doanh nghiệp trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng đến. Trường hợp không đáp ứng thì phải xin giấy phép của Bộ Văn hóa - Thông tin nơi Doanh nghiệp nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- HQ Lạng Sơn (để biết, thực hiện);
- Lưu: VT, GQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3746/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37