Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3741/TCHQ-TXNK năm 2013 thời hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3741/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3741/TCHQ-TXNK
V/v thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Chi nhánh Công ty TNHH ống thép Hòa Phát
(Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên)

 

Trả lời công văn số 19/HP ngày 26/6/2013 của - Chi nhánh Công ty TNHH ống thép Hòa Phát đề nghị giải đáp thắc mắc về thời hạn nộp thuế sau khi Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, trong khi chờ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được ban hành, ngày 28/6/2013 Bộ Tài chính đã có công văn số 8356/BTC-TCHQ hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH ống thép Hòa Phát biết và nghiên cứu để thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn trả lời:
Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát - Số 39 Nguyễn Đình Chiểu - Hài Bà Trưng - Hà Nội (Ms Phương ĐT: 0904209979);
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3741/TCHQ-TXNK năm 2013 thời hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.125
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108