Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3741/TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3741/TCHQ/KTTT
V/v:Giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 03/LT-KN ngày 03 tháng 09 năm 2005 của Công ty TNHH Thương mại Lợi Tín khiếu nại về việc xác định lại trị giá tính thuế mặt hàng dây Curoa nhập khẩu tại tờ khai số 20805/NKD/KV3-2 ngày 17/11/2004, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2824/TCHQ-KTTT ngày 18/07/2005 yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh làm việc lại với Công ty TNHH Thương mại Lợi Tín về kết quả khảo sát giá bán trên thị trường nội địa của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại công văn khiếu nại trên, Công ty phản ánh Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện theo nội dung công văn 2824/TCHQ-KTTT ngày 18/07/2005 của Tổng cục Hải quan. Để giải quyết dứt điểm khiếu nại của Doanh nghiệp, yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo nội dung công văn 2824/TCHQ-KTTT ngày 18/07/2005 và báo cáo Tổng cục kết quả xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh được biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty TNHH TM Lợi Tín
(233/18 Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM)
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình AnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3741/TCHQ/KTTT ngày 14/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xác định lại trị giá tính thuế mặt hàng dây Curoa nhập khẩu tại tờ khai số 20805/NKD/KV3-2 ngày 17/11/2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.380

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!