Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 372/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 372/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 372/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 634/CT-KK-KTT ngày 02/7/2012 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của lô hàng ủy thác xuất khẩu, nhưng không ghi tên đơn vị ủy thác xuất khẩu vào ô số 3 trên tờ khai hải quan của Công ty cổ phần TMDV & XNK Huỳnh Hương. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.3.c Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 và Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Về thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng ủy thác xuất khẩu, Bộ Tài chính đã có công văn số 2416/BTC-TCT ngày 27/02/2012. Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần TMDV & XNK Huỳnh Hương ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với Công ty CP CB&XNK TS Cadovimex ngày 31/08/2012 nhưng đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu không ghi tên Công ty cổ phần TMDV & XNK Huỳnh Hương vào ô số 3 khi khai báo trên tờ khai hải quan là chưa đầy đủ về thủ tục đối với tờ khai hàng ủy thác xuất khẩu; Công ty CP CB&XNK TS Cadovimex bị xử phạt vi phạm về thủ tục khai hải quan theo quy định về xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Nếu cơ quan Hải quan đã xác nhận thực xuất trên tờ hai hải quan, Công ty CP CB&XNK TS Cadovimex có xác nhận của cơ quan thuế không làm thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng và các tờ khai hải quan trên; Nhà nhập khẩu đã thanh toán tiền cho Công ty CP CB&XNK TS Cadovimex và Công ty CP CB&XNK TS Cadovimex đã chuyển số tiền xuất khẩu vào tài khoản của Công ty cổ phần TMDV & XNK Huỳnh Hương, hai bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng. Công ty cổ phần TMDV & XNK Huỳnh Hương cam kết chịu trách nhiệm về hàng hóa xuất khẩu, đáp ứng đủ điều kiện thủ tục, hồ sơ về hàng xuất khẩu như: Hợp đồng xuất khẩu, Hợp đồng ủy thác xuất khẩu, Tờ khai hải quan đối với hàng xuất khẩu có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan, Hóa đơn GTGT, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng và Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu thì Cục thuế xem xét chấp thuận khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu cho Công ty cổ phần TMDV & XNK Huỳnh Hương.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các Vụ PC (BTC), CST, TCHQ;
- Các Vụ (TCT): PC - CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 372/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.764

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38