Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3718/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế nguyên phụ liệu nhập gia công

Số hiệu: 3718/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3718/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định giá nguyên phụ liệu nhập gia công

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Cục hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 898/HQBD-TGTT ngày 25/07/2006 của Cục Hải quan Bình Dương về việc xác định giá tính thuế nguyên phụ liệu nhập gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm I, II, phần G Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì: Căn cứ để tính thuế nhập khẩu đối với số nguyên phụ liệu nhập gia công là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời Điểm có sự thay đổi Mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế; không phải thời Điểm lập Biên bản. Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương xác định rõ thời Điểm truy thu thuế để làm cơ sở xác định căn cứ truy thu thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3718/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế nguyên phụ liệu nhập gia công

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.182
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126