Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3716/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế của một số tờ khai Hải quan nhập khẩu mặt hàng xe máy nguyên chiếc

Số hiệu: 3716/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3716/TCHQ-KTTT
V/v: xem xét giá hàng nhập khẩu 

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan Nghệ An

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 658/HQNA-TGTT ngày 7/7/2006 và số 734/HQNA-TGTT ngày 25/7/2006 của Cục Hải quan Nghệ An về việc xác định trị giá tính thuế của một số tờ khai Hải quan nhập khẩu mặt hàng xe máy nguyên chiếc. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế ban hành theo Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2006, Công văn số 2417/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2006 hướng dẫn một số điểm của quy trình kiểm tra giá.

Căn cứ Quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế ban hành theo quyết định số 1795/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 31/12/2003 của Tổng cục Hải quan.

1/ Yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An kiểm tra các thông tin có sẵn tại cơ quan Hải quan tại thời điểm xác định giá tính thuế của các lô hàng nhập khẩu xe máy nguyên chiếc đã nêu tại Công văn 2726/TCHQ-KTTT ngày 21/6/2006, số 3088/TCHQ-KTTT ngày 7/7/2006 của Tổng cục Hải quan để xác định trị giá tính thuế đúng quy định.

Trường hợp sử dụng PP6 bằng cách lấy thông tin giá trên GTT22:

+ Nếu không có thông tin giá hàng hóa nhập khẩu tương tự, giống hệt được xuất khẩu đến Việt Nam vào cùng ngày hoặc trong vòng 60 ngày trước hoặc sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang xác định trị giá thì mở rộng đến 90 ngày hoặc mở rộng thời gian dài hơn 90 ngày.

+ Nếu không có hàng hóa nhập khẩu giống hệt hoặc tương tự có cùng xuất xứ thì lựa chọn hàng hóa nhập khẩu không cùng xuất xứ nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện khác về hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự.

2/ Yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An phải thực hiện tham vấn, xác định trị giá theo đúng quy trình, không chuyển hồ sơ nhập khẩu sang Kiểm tra sau thông quan xử lý khi có đủ thông tin bác bỏ trị giá khai báo quá thấp của Doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Nghệ An biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3716/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế của một số tờ khai Hải quan nhập khẩu mặt hàng xe máy nguyên chiếc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216