Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3709/TCHQ-GSQL năm 2017 về khai sai mã Chi cục Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3709/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3709/TCHQ-GSQL
V/v khai sai mã Chi cục Hải quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Toyoda Giken Việt Nam.
(Đ/c: Lô 41B, KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội)

Phúc đáp công văn số TGVN-17315/CV ngày 15/03/2017 của Công ty TNHH Toyoda Giken Việt Nam về việc Công ty đề nghị được sử dụng 2 tờ khai nhập khẩu đã thông quan nhưng sai đơn vị đăng ký tờ khai để lưu trữ và làm tiếp thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 22, Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ ý kiến của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 4768/HQHP-GSQL của Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

Theo dữ liệu kiểm tra trên hệ thống dữ liệu điện tử, 02 tờ khai nhập khẩu số 101114250050/G12 và 101114245630/G12 được hệ thống phân luồng đỏ, Chi cục Hải quan Hưng Yên đã kiểm tra thực tế hàng hóa và thông quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC .

Để tạo thuận lợi cho Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý Công ty TNHH Toyoda Giken Việt Nam được sử dụng 2 tờ khai số 101114250050/G12 và 101114245630/G12 để làm tiếp thủ tục xuất trả hàng tại Chi cục Hải quan Hưng Yên.

Công ty cần rút kinh nghiệm trong việc khai báo mã địa điểm Chi cục Hải quan làm thủ tục theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Toyoda Giken Việt Nam được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3709/TCHQ-GSQL năm 2017 về khai sai mã Chi cục Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


595

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89