Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3703/TCHQ-TXNK năm 2013 ưu đãi thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3703/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 03/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3703/TCHQ-TXNK
V/v ưu đãi thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 735/HQLA-KTS ngày 02/05/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc vướng mắc ưu đãi thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính ngày 11/06/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 7444/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện.

2. Trường hợp Công ty cổ phần bao bì Tín Thành nhập khẩu miễn thuế các máy móc thiết bị theo các danh mục miễn thuế do Cục Hải quan tỉnh Long An cấp nhưng sau đó đã có hợp đồng mua bán chuyển nhượng lại số hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế nêu trên cho Công ty cho thuê tài chính thì phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng nhập khẩu theo đúng quy định đối với hàng hóa nhập khẩu đã thay đổi mục đích sử dụng.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ vào quy định của Luật thuế XNK, Luật quản lý thuế, và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính để xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (b/c);
- Lưu: VT, TXNK (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3703/TCHQ-TXNK năm 2013 ưu đãi thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39