Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 37/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 04/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/TCHQ-TXNK
V/v phân loại, áp dụng mức thuế mặt hàng magiê sulphat

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hóa chất Thiên Việt.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 081215/CVHĐ ngày 9/12/2015 của Công ty TNHH Hóa chất Thiên Việt hỏi về mức thuế nhập khu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với mặt hàng có kết quả phân tích là magiê sulphat nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 100492826340/A11 ngày 28/7/2015. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khu:

- Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì: Mặt hàng nhập khẩu có kết quả phân tích là "Magnesium sulphate. 7H2O" theo thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 1956/TB-PTPL ngày 31/8/2015, công văn số 537/PTPLHCM-NV ngày 30/9/2015 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh tại TP. HCM được phân loại thuộc nhóm 28.33 "Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat)" phân nhóm “-Sulphat loại khác”, mã số 2833.21.00 - - Của magiê”.

- Căn cứ Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì mặt hàng "Magnesium sulphate.7H2O" thuộc mã số 2833.21.00 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%.

2. Về thuế GTGT:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015; khoản 2 Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính; Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC, thì: trường hợp mặt hàng nhập khẩu nêu trên nếu được xác định là phân bón theo quy định thì thuộc đối tưng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Hóa chất Thiên Việt biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VT: VT, TXNK, PL-Thanh(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 37/TCHQ-TXNK ngày 04/01/2016 về phân loại, áp dụng mức thuế mặt hàng magiê sulphat do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96