Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3687/TCHQ-GSQL về việc đối tượng xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3687/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3687/TCHQ-GSQL
V/v đối tượng XNK tại chỗ.

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền trung
(Đ/c: 261 – 263, Phan Chu Trinh – TP Đà Nẵng)

 

Trả lời công văn số 115/CV-CT ngày 16/07/2008 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung đề nghị hướng dẫn về đối tượng xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/05/2006, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 928/QĐ-TCHQ kèm theo Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, theo đó chỉ áp dụng cho 04 trường hợp, trong đó tại điểm 2a, mục I, Quyết định 928/QĐ-TCHQ hướng dẫn: Hàng hóa được làm thủ tục XNK tại chỗ phải do Doanh nghiệp xuất khẩu sản xuất bán cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Đối với trường hợp của Công ty, hàng hóa không do chính Công ty sản xuất mà do mua lại của doanh nghiệp trong nước khác để xuất nhập khẩu tại chỗ. Do vậy, hàng hóa của Công ty không đáp ứng điều kiện để được áp dụng thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo hướng dẫn tại Quyết định số 928/QĐ-TCHQ nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3687/TCHQ-GSQL về việc đối tượng xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22