Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3679/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3679/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu bộ linh kiện xe
ôtô để sản xuất, lắp ráp

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời điện số 22 ngày 26.8.2005 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc nhập khẩu bộ linh kiện xe ôtô để sản xuất, láp ráp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 3255/UB-CV ngày 02.8.2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là văn bản xác nhận Xí nghiệp láp ráp ôtô (TRAENCO MOTOR) thuộc Công ty xây dựng và thương mại - Bộ Giao thông vận tải đủ điều kiện sản xuất, láp ráp ô tô theo quy định tại Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27.10.2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (trong đó có xác nhận Xí nghiệp đủ điều kiện sản xuất, láp ráp xe ôtô tải dưới 5 tấn các loại), văn bản này không phải là Giấy phép nhập khẩu xe ôtô các loại. Việc Xí nghiệp nhập khẩu xe có trọng tải 1250 kg hay xe có trọng tải 1950 kg vẫn là xe dưới 5 tấn, không ảnh hưởng đến chính sách quản lý nhập khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Nhà nước. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ công văn số 4540/CV – KHCN ngày 23.8.2005 của Bộ Công nghiệp để giải quyết thủ tục nhập khẩu linh kiện xe ôtô tải dưới 5 tấn cho Xí nghiệp. Khi làm thủ tục nhập khẩu phải thực hiện việc trừ lùi vào tổng công suất lắp ráp/năm của Xí nghiệp để theo dõi số lượng xe nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, GQ (03b)

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3679/TCHQ-GSQL ngày 09/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu bộ linh kiện xe ôtô để sản xuất, láp ráp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.445

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!