Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3670TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3670TCHQ/KTTT
V/v: Bù trừ tiền thuế NK

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005 

 

 Kính gửi:

- Xí nghiệp Tư doanh Điện tử Khánh hòa
 (42 Trần Nhật Duật-Nha Trang-Khánh Hòa)
 
- Cục Hải quan Hà Nội
 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 868/CVXN ngày 16/8/2005 của Xí nghiệp Tư doanh Điện tử Khánh Hòa về việc: xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Hà Nội về nộp thuế tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội căn cứ các quyết định hoàn thuế số: 454/QĐ-HQHN ngày 8/6/2005, số: 1458/QĐ-HQHN ngày 30/12/2004; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn thuế và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Xí nghiệp còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Xí nghiệp Tư doanh Điện tử Khánh Hòa vẫn còn thừa tiền thuế, thì Cục Hải quan Hà Nội xác nhận số thuế nhập khẩu còn được hoàn gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Hà Nội và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàng nhập khẩu của Xí nghiệp, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu và đúng số còn nợ thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan Hà Nội để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp Tư doanh Điện tử Khánh Hòa biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, KTTT (3 bản)
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3670 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!