Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 367/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 23/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/GSQL-GQ1
V/v địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Quốc tế DV
(Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh)

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Quốc tế DV gửi Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ chuyn đến tại công văn số 1291/VPCP-ĐMDN ngày 15/02/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính) có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 22 Luật Hải quan quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu phục vụ mục đích sản xuất sản phẩm cơ khí bán ra thị trường trong nước thì Công ty được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Quốc tế DV biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Bộ Tài chính (đ
b/c);
- Văn phòng Tổng cục (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 367/GSQL-GQ1 ngày 23/02/2017 về địa điểm làm thủ tục hải quan nguyên vật liệu phục vụ sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


408

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167