Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3665/TCHQ-TXNK năm 2015 xét miễn thuế đối với Toyota Prado do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3665/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 23/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3665/TCHQ-TXNK
V/v xét miễn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang;
(Số 01 Nguyễn Cao, Ngô Quyền, Bắc Giang)
- Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.
(Tầng 10, tòa nhà khối cơ quan chuyên môn, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3-2, thành phố Bắc Giang)

 

Trả lời công văn số 368/STC-HCSN ngày 30/3/2015 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang; công văn số 69/SNgV-HTQT ngày 09/04/2015 của Sở Ngọại vụ tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị xét miễn thuế đối với Toyota Prado do Tổ chức Plan International bàn giao cho UBND tỉnh Bắc Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 107 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính đối với hàng hóa được phép nhập khẩu làm quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam…thì: “Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng cơ quan hành chính sự nghiệp công, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, nếu được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thì được xét miễn thuế trong từng trường hợp cụ thể”. Thẩm quyền xét miễn thuế là Bộ Tài chính.

Theo trình bày của Sở Tài chính; Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang tại các công văn nêu trên thì: Xe ô tô Toyota Prado đã được Tổ chức Plan International (Anh) bàn giao cho UBND tỉnh Bắc Giang, do đó, để có cơ sở xem xét miễn thuế, đề nghị Sở Tài chính; Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang bổ sung các giấy tờ cần thiết liên quan đến xe Toyota Prado nêu trên theo quy định tại Điều 16, điểm c5 tiết c khoản 1 Điều 108 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên để Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Sở Tài chính; Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3665/TCHQ-TXNK năm 2015 xét miễn thuế đối với Toyota Prado do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.864

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.6.131