Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3662/TCHQ-TXNK 2017 phân loại “Beam cuốn sợi của máy dệt kim” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3662/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 02/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3662/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “Beam cuốn sợi của máy dệt kim”

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên;
(Địa chỉ: KCN Dệt May Phố Nối B, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan được công văn số 231/CV2017-XNK ngày 15/05/2017 của Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên (Công ty) đề nghị được hướng dẫn phân loại mặt hàng “Beam cuốn sợi của máy dệt kim”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (DMHH XK,NK Việt Nam);

1. Nhóm 84.46 áp dụng cho hàng hóa có mô tả “Máy dệt”. Theo đó mặt hàng được xác định là “Beam cuốn sợi của máy dệt kim” không phải là bộ phận của máy dệt thuộc nhóm 84.46, không phù hợp phân loại phân nhóm 8448.4X “- Bộ phận và phụ kiện của máy dệt (khung cửi) hoặc máy phụ trợ của chúng”.

2. Mặt hàng “Beam cuốn sợi của máy dệt kim” chưa được định danh tại nhóm nào tại DMHH XK,NK Việt Nam, là bộ phận của máy dệt kim (thuộc nhóm 84.47) được sử dụng để cấp sợi vào đĩa kim dệt do đó phù hợp phân loại nhóm 84.48, phân nhóm 8448.5X “- Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.47 hoặc máy phụ trợ của chúng” theo Chú giải 2(b) Phần XVI DMHH XK,NK Việt Nam.

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định hiện hành và nội dung hướng dẫn trên để xác định mã số cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3662/TCHQ-TXNK 2017 phân loại “Beam cuốn sợi của máy dệt kim” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


353

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85