Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3661/TCHQ-GSQL năm 2015 về việc hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan không được nhập khẩu vào nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3661/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 23/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3661/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn xin ý kiến chỉ đạo của một số Cục Hải quan địa phương v/v hàng hóa tiêu dùng từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào nội địa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa vào nội địa từ kho ngoại quan, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, hàng hóa không được nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan bao gồm:

“Hàng hóa theo quy định phải làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu;

Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được chuyển cửa khẩu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để phục vụ sản xuất, gia công và hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam.”

Hiện tại, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa không được chuyển cửa khẩu, tại Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục không có quy định hàng hóa để phục vụ tiêu dùng được chuyển cửa khẩu. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan phụ trách kho ngoại quan thông báo chủ trương tới chủ kho ngoại quan để chủ động trong hoạt động kinh doanh.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3661/TCHQ-GSQL năm 2015 về việc hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan không được nhập khẩu vào nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.012

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91