Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3650/TCHQ-TXNK năm 2017 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3650/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 02/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3650/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu và thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco.
(155 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 100/VITACO ngày 08/05/2017 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco (Công ty) đề nghị hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với tàu chở hóa chất chuyên dụng (Tàu Nhà Bè 09). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã số, mức thuế nhập khẩu:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì:

Tàu ASUKA (Tàu Nhà Bè 09) nếu được xác định là tàu chở hóa chất chuyên dụng (dạng lỏng) thì thuộc nhóm 89.01 - Tàu thủy chở khách, du thuyền, phà, tàu thủy chở hàng, xà lan và các tàu thuyền tương tự để vận chuyển người hoặc hàng hóa, phân nhóm 8901.20 - Tàu chở chất lỏng hoặc khí hóa lỏng, mã số 8901.20.50 nếu tng dung tích (gross tonnage) không quá 5.000, mã số 8901.20.70 nếu tổng dung tích (gross tonnage) trên 5.000 nhưng không quá 50.000.

Đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu (mặt hàng tàu ASUKA - Tàu Nhà Bè 09), đối chiếu với nội dung mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan để xác định mã số và thuế suất thuế nhập khẩu đúng quy định.

2. Về mức thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định tại điểm c, khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

“c) Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khu đ tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuế của nước ngoài đsử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại.

Đ xác định hàng hóa thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại khoản này, người nhập khu phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ theo hưng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khu và quản thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu.

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được đ làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cn nhập khu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khu đ tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cn nhập khu đ tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài đ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.”

Ngày 17/11/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BKH về Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. Tại số thứ tự 43 và 44 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BKH nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn các loại tàu chở khí hóa lỏng và tàu chở dầu trong nước đã sản xuất được. Do đó, đề nghị Công ty đối chiếu mặt hàng tàu dự định nhập khẩu với các văn bản hướng dẫn nêu trên để xác định hàng hóa có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP vận tải xăng dầu Vitaco được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT
, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3650/TCHQ-TXNK năm 2017 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104