Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3642/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp tải hàng chuyển tiếp về địa điểm kiểm tra ngoài CK

Số hiệu: 3642/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cầm
Ngày ban hành: 22/10/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3642/GSQL

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3642/GSQL NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 1997 VỀ VIỆC ÁP TẢI HÀNG CHUYỂN TIẾP VỀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA NGOÀI CK

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trong khi Bộ Tài chính chưa cấp kinh phí cho Tổng cục Hải quan thực hiện hợp đồng sản xuất các loại Seal Hải quan thay cho niêm phong kẹp chì Hải quan hiện nay đang sử dụng, và kẹp chì Hải quan đang sử dụng hiện nay không đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, nên Tổng cục Hải quan phải quy dịnh việc áp tải như trong Công văn 3498/TCHQ-GSQL ngày 11.10.1997.

Thi hành Chỉ thị 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ và sau khi xem xét ý kiến đề nghị của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan bổ sung quy định việc áp tải hàng hoá nhập khẩu đã được quy định tại Công văn 3498/TCHQ-GSQL ngày 11/10/1997 như sau:

1. Đối với hàng nhập khẩu kinh doanh, sau khi kiểm tra sơ bộ và niêm phong kẹp chì, Hải quan các tỉnh, thành phố nơi mở tờ khai hàng nhập khẩu (đăng ký tờ khai) phải bố trí lực lượng áp tải từ Cửa khẩu/Cảng này (Cửa khẩu/Cảng đầu tiên) đến Cửa khẩu/Cảng kia (Cửa khẩu/Cảng cuối cùng) hoặc từ Cửa khẩu/Cảng đầu tiên đến các địa điểm kiểm tra ngoài khu vực cửa khẩu (bao gồm các địa điểm kiểm tra ngoài khu vực cửa khẩu tại các tỉnh, thành phố có Cửa khẩu, Cảng đầu tiên và tại các tỉnh, thành phố khác). Việc áp tải thực hiện đúng quy định tại Công văn số 3498/TCHQ-GSQL ngày 11/10/1997 và các văn bản hiện hành khác có liên quan của Tổng cục Hải quan.

2. Việc áp tải đối với những loại hàng hoá quy định tại điểm 2 của Công văn 3498/TCHQ-GSQL: Hải quan chỉ áp tải đối với hàng rời không niêm phong kẹp chì được. Hàng đóng kiện hoặc container sau khi kiểm tra sơ bộ và đã được niêm phong kẹp chì, Hải quan chỉ áp tải trong những trường hợp cụ thể do Cục trưởng Cục hải quan các tỉnh, thành phố có liên quan xét thấy cần thiết và quy định; những trường hợp khác giao cho chủ hàng hoặc đại diện hợp pháp của chủ hàng chịu trách nhiệm bảo quản nguyên niêm phong kẹp chì, vận chuyển về bàn giao đúng theo thủ tục quy định hiện hành cho Hải quan tại địa điểm kiểm tra ngoài khu vực cửa khẩu để kiểm tra chi tiết và kết thúc thủ tục.

Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi chỉ đạo thực hiện quy định tại Công văn này, phải kết hợp chặt chẽ với nội dung chỉ đạo của Tổng cục tại Công văn số 3498/TCHQ-GSQL ngày 11/10/1997 và các quy định tại các văn bản khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết, yêu cầu báo cáo Tổng cục kịp thời xin ý kiến chỉ đạo.

 

Nguyễn Văn Cầm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3642/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp tải hàng chuyển tiếp về địa điểm kiểm tra ngoài CK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116
DMCA.com Protection Status