Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3635/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế đối với các tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất đã thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3635/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 01/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3635/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế 

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 247/CV-CMS ngày 24/07/2008 của Công ty TNHH Máy tính CMS về việc xử lý nợ thuế đối với các tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất đã thanh khoản. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Qua kiểm tra trên hệ thống QLRR ngày 29/7/2008 tại Tổng cục thì Công ty TNHH Máy tính CMS không được ân hạn thuế do “đã từng nợ thuế quá 90 ngày” của các tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, trong đó có 6 tờ khai phát sinh năm 2006 là 3788, 4050, 4051, 4052, 4276, và 4277.

2. Theo trình bày của Công ty tại công văn số 247 thì số nguyên liệu của 6 tờ khai trên công ty đã đưa vào sản xuất sản phẩm và thực xuất khẩu trong thời hạn 275 ngày, nộp hồ sơ thanh khoản trong thời hạn quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thanh khoản, công ty phải bổ sung chứng từ nên thanh khoản chậm dẫn tới việc khi cơ quan hải quan ra quyết định không thu thì số nợ trên đã quá 90 ngày.

3. Để xử lý vấn đề trên, Tổng cục đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng kiểm tra lại số nợ thuế nêu trên, nếu đúng như công ty trình bày tại điểm 2 nêu trên thì xác nhận và có ý kiến đề xuất về việc trên để Tổng cục xem xét xử lý trên hệ thống QLRR.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3635/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế đối với các tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất đã thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


940

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113