Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3631/TCT-DTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3631/TCT-DTNN
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thọai DN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty Sanyo Ha Asean
(Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai)

Về Nội Dung Câu Hỏi Kiến Nghị Của Công Ty Nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, cụ thể là về vấn đề thời gian quyết toán thuế đối với thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Đối với những doanh nghiệp sản xuất được một sản lượng nhất định trong một năm và sản phẩm tạo được uy tín trên thị trường thì được phép nhập khẩu từ tập đoàn mẹ một tỷ lệ sản phẩm thương ứng nào đó với số sản phẩm đã được sản xuất để kinh doanh cùng với những mặt hàng mà doanh nghiệp có thể tự sản xuất.

Trả lời: Do nội dung câu hỏi của doanh nghiệp không rõ ràng nên Tổng cục Thuế không có thông tin và căn cứ để có thể trả lời cụ thể. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng để bán thì thực hiện kê khai và nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế GTGT khâu nhập khẩu theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, riêng đối với vấn đề “được phép nhập khẩu từ tập đoàn mẹ một tỷ lệ sản phẩm thương ứng nào đó với số sản phẩm đã được sản xuất để kinh doanh cùng với những mặt hàng mà doanh nghiệp có thể tự sản xuất” thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thương mại và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vì vậy trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp kiến nghị với các cơ quan này để được trả lời cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Sanyo Ha Asean được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT (2b), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3631/TCT-DTNN ngày 17/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, cụ thể là về vấn đề thời gian quyết toán thuế đối với thuế nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.671

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!