Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3631/BVTV-QLPB năm 2018 về nhập khẩu chất Diammonium Phosphate do Cục Bảo Vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 3631/BVTV-QLPB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Nguyễn Quý Dương
Ngày ban hành: 15/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3631/BVTV-QLPB
V/v nhập khẩu chất Diammonium Phosphate

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH-TM Hưng Phát Thành

Phúc đáp văn bản số 29/HTP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Công ty TNHH-TM Hưng Phát Thành về việc nhập khu Diammonium Phosphate, Cục Bảo Vệ thực vt có ý kiến như sau:

Chất Diammonium Phosphate có thể được sử dụng để sản xuất phân bón. Trường hợp Công ty đăng ký nhập khẩu chất này là phân bón hoặc nguyên liệu sản xuất phân bón phải đáp ứng quy định của pháp luật về quản lý phân bón. Cụ thể, phân bón là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, kinh doanh có điều kiện và phải được công nhận lưu hành trước khi sản xuất, nhập khẩu, sử dụng tại Việt Nam (Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP). Trường hợp chưa được công nhận phân bón lưu hành, đăng ký nhập khẩu với mục đích thuộc một trong 8 trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP phải được Cục Bảo vệ thực vật cấp giấy phép trước khi nhập khẩu.

Trường hợp nhập khẩu chất Diammonium Phosphate với mục đích sử dụng không phải là phân bón thì không thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục Bảo vệ thực vật, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan có thẩm quyền quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu để được hướng dẫn chi tiết.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật thông báo để Công ty TNHH-TM Hưng Phát Thành biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cụ
c trưng (để b/c);
- Lưu: VT, QLPB.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Quý Dương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3631/BVTV-QLPB năm 2018 về nhập khẩu chất Diammonium Phosphate do Cục Bảo Vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


329

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32