Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3624/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giãn thời hạn nộp thuế nhập khẩu và áp dụng thời hạn ân hạn thuế

Số hiệu: 3624/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3624/TCHQ-KTTT
V/v: Giãn nợ thuế và áp dụng thời hạn ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Cục hải quan Bình Dương
-Công ty TNHH JM CAPS VN

Trả lời các công văn số 07/CV-JM ngày 13/7/2006, số 08/2006CV ngày 3/8/2006 (có gửi Cục Hải quan Bình Dương) của Công ty TNHH JM Caps VN về việc xin giãn thời hạn nộp thuế nhập khẩu và áp dụng thời hạn ân hạn thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý vấn đề trên, ngày 29/6/2006, Bộ Tài chính đã có công văn số 8047/BTC-TCHQ trả lời Công ty và hướng dẫn Cục Hải quan Bình Dương thực hiện, theo đó Công ty phải nộp đủ số tiền thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng nhưng được xét miễn tiền phạt chậm nộp thuế.

Theo nội dung trình bày của Công ty thì do số tiền thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng rất lớn, đồng thời hiện tại Công ty đang từng bước xây dựng lại nhà xưởng nên không có khả năng nộp trong một lần và đưa ra bản chi tiết thời gian nộp thuế với thời gian là 11 tháng.

Căn cứ mục a, điểm 1, Điều 1 Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ, điểm 1, 2, 3 Mục I Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính về  việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan.

Để tạo điều kiện cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh để có tiền nộp thuế  vào ngân sách Nhà nước, Tổng cục Hải quan đồng ý cho phép công ty được nộp số thuế còn nợ của số nguyên liệu nhập khẩu bị cháy theo bảng kê chi tiết kèm theo công văn số 08/2006CV nêu trên, đồng thời; Trong thời gian trên cho phép công ty được áp dụng thời hạn ân hạn thuế 275 ngày đối với các lô hàng nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu. Trường hợp, nếu Công ty không thực hiện nộp thuế theo đúng kế hoạch cam kết, cơ quan Hải quan sẽ không cho áp dụng thời hạn ân hạn thuế 275 ngày cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH JM Caps VN, Cục Hải quan Bình Dương biết và phối hợp thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3624/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giãn thời hạn nộp thuế nhập khẩu và áp dụng thời hạn ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.110
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216