Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3605/TCHQ-TXNK năm 2013 thông báo gia hạn điều tra áp dụng thuế tự vệ đối với một số mặt hàng dầu thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3605/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3605/TCHQ-TXNK
V/v thông báo gia hạn điều tra áp dụng thuế tự vệ đối với một số mặt hàng dầu thực vật

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 522/QLCT-PTT ngày 25/6/2013 của Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương về việc thông báo gia hạn thời hạn điều tra tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu thuộc các mã số 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92 và 1511.90.99, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 31/5/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 6978/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2564/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời. Theo đó, hiệu lực và thời hạn áp dụng của biện pháp tự vệ tạm thời theo Quyết định số 2564/QĐ-BCT là từ ngày 7/5/2013 đến ngày có quyết định chính thức nhưng không quá 200 ngày. Tuy nhiên, ngày cuối cùng Bộ Công Thương phải ra quyết định chính thức là ngày 26/6/2013.

Theo công văn số 522/QLCT-PTT nêu trên thì thời gian điều tra được gia hạn thêm 2 tháng. Như vậy, muộn nhất là ngày 26/8/2013, Bộ Công Thương phải ra quyết định chính thức về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu.

Khi có quyết định chính thức, đề nghị Bộ Công Thương thông báo ngay cho Tổng cục Hải quan để kịp thời thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và phối hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3605/TCHQ-TXNK năm 2013 thông báo gia hạn điều tra áp dụng thuế tự vệ đối với một số mặt hàng dầu thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89